top of page

Netværkets fordele

Vidensdeling

 • Nem tilgang til ekspertviden og hurtig hjælp fra mange brancher.

 • Mulighed for skarp og hurtig sparring på dine ideer.

 • Netværket deler viden og lærer af hinanden.

 • Du får mange eksperter i dit netværk.

Konsulentkolleger

 • Mulighed for samarbejde, som du ikke vidste muligt.

 • Konsulenterne forstår hinandens arbejdsbetingelser.

 • Et stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

 • Netværket bliver dine konsulentkolleger.

Tillid og forretning

 • Mødested for samarbejde, salg og kontakt til andre konsulenters kunder.

 • Et godt sted at træffe ligesindede, som vil bruge netværk til at skabe forretning.

 • Konsulenterne bliver ambassadører for hinandens kompetencer og ekspertviden.

 • Netværket skaber basis for længerevarende business relationer, partnerskaber og forretning.

Konsulentnetværket gør det nemmere at være konsulent.

Konsulentnetværket tilbyder

Lokation og opsætning

 • Deltagelse i netværket har ingen begrænsning geografisk eller for deltagernes branche.

 • Mødelokationen skifter, således at vi ser nye steder og køredistancen varierer for deltagerne.

 • Netværket har en Linkedin og en Facebook side.

 • Mødedeltagere kan optages i netværkets Linkedin og Facebook grupper.

Det uformelle

 • Opbygning af tillid og kendskab til hinandens forretninger.

 • En platform hvor mennesker møder mennesker og laver business med mennesker.

 • Mødeaften med hyggelig og uformel mødestemning og der er altid varm mad inkluderet.

 • Netværksmøderne har god stemning og energi og dokumenteret god feedback.

 • Mødeforum ved hvert møde, hvor vi giver forslag til løsninger på hinandens udfordringer.

bottom of page