Konsulentnetværket gør det nemmere at være konsulent

Vidensdeling, sparring, problemløsning, samarbejdspartnere, markedsføring via netværk, uformel mødeform
Om netværket

Vores netværksmøder er god stemning, sparring, ideudveksling, læring og mulighed for at finde samarbejdspartnere og kunder. Vi opbygger relationer, deler netværk og vi hjælper hinanden. Netværket består af konsulenter fra blandede brancher og mødes cirka hver 6. uge.

Fordele

Formålet med Konsulentnetværket er at dele viden over forskellige brancher. Med kompetencer fra mange brancher kan vi være hinandens eksperter. Der er basis for at lave samarbejde, bruge hinandens viden og skabe kontakter i netværket som kan give både samarbejdspartnere og nye kunder.

Netværksmøder

Østjylland

  • Afventer næste mødedatoer

ØstSjælland

  • Tirsdag 15. September

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Konsulentnetværket

c/o Flextech, 8450 Hammel

info@konsulentnetvaerk.dk

Mobil: 6112 9975 / 2660 1457

© Alle rettigheder forbeholdt Konsulentnetværket